Етимологія слова "серце"

"Серце" - давньослов'янське слово, сучасна форма якого розвинулась з давньоруського сердьце, яка, своєю чергою, виникла з праслов'янського sьrdьсе, sьrdько. Праслов'янське sьrdь веде до індоєвропейського kerdis - сердце, середина (як бачимо, з давніх часів серце пов'язувалось з центром). Споріднені з ним літ. sirdis, гр. kаrdia, латиш. sirds, давньопруське seyr, вірм. sirt, давньогр. сгіdе, гот. hairto, нім. herz, англ. heart.

Термін "серце" має широке тлумачення, в ньому закодована певна культурна традиція. Для нас є істотним його трактування як образу чи символу з духовним навантаженням.  тому визначення слова "серце" включає широкий спектр значень - від образу, що має емоційне забарвлення (наприклад, серцевий - належить до серця, добрий, чутливий; сердечно - щиро, від душі; сердега - той, кого жаліють, кому співчувають; серцевина - середина стовбура, сердити - гнівити, сердитися - почувати гнів, безсердечний - нечутливий, жорстокий; добросердність - добрий, вболіваючий (сердобольний); милосердя, милосердний; жарт, серцеїд; серцевідець - (знавець людського серця); "серце - це символ осереддя почуттів та переживань", до символу, що репрезентує внутрішній центр духовного життя людини: "... дух, душа; осереддя життєвих сил людини; сукупність відчуттів, думок та почуттів; помисел, думка".

Автор: Аліна Севастюк

HeArts.in.ua рекомендує: Словник.net

Комментарии (0)

Ваш комментарий может быть первым.

оставить комментарий

CAPTCHA